Tõstamaa Maastikukaitseala kaitse-eeskiri on vastu võetud aastal 2007. Kaitseala asub Pärnumaal, Tõstamaa osavallas, Värati, Tõlli, Peerni, Pootsi ja Kavaru külas. Eesmärk on kaitsta rannamaastikku ja sealset elustikku. Ümbritsevatel rannaniitudel võib kohata kaitsealuseid käpalisi, randades ja väikesaartel elunevad kaitsealused linnuliigid.
Kuidas sellest kõigest osa saada? MTÜ Meie Värati on loodud selleks, et hoida ja tutvustada kohalikku loodust ja pärimuskultuuri Värati külas.